blank LMU Munich Faculty for Chemistry and Pharmacy
print
 

Kate Kutsenok

Kate Kutsenok (PhD Student)

Enable JavaScript to view protected content.

Since Oct 2020 PhD student, LMU Munich
2018 - 2020 Master of Science in Enyzmology and Nanobiotechnology, Moscow State University, Russia
2014 - 2018 Bachelor of Science in Fundamental Applied Chemistry, Moscow State University, Russia

Publications:

Le-Deygen Irina M., Vlasova Kseniya Yu, Kutsenok Ekaterina O., Usvaliev Azizbek D., Efremova Maria V., Zhigachev Alexander O., Rudakovskaya Polina G., Golovin Dmitry Yu, Gribanovsky Sergey L., Kudryashova Elena V., Majouga Alexander G., Golovin Yury I., Kabanov Alexander V., Klyachko Natalia L.: Magnetic Nanorods for remote disruption of lipid membranes by non-heating low frequency magnetic field
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 2019, 21, 1-10