Mayr's Database of Reactivity Parameters

anion of (phenylmethylenedisulfonyl)dibenzene (in DMSO)

Information panel

Name anion of (phenylmethylenedisulfonyl)dibenzene (in DMSO)
Structure
Molecule class Nucleophiles » C-Nucleophiles » Carbanions » Carbanions in DMSO
SMILES O=S([C-](S(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)=O
Molecular formula C19H15O4S2
Quality ***
Parameters

N  Param.: 15.07

sN Param.: 0.79
Solvent DMSO
Reference Eur. J. Org. Chem. 2017, , 1196-1202
10.1002/ejoc.201601513